Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, wykorzystujące technologię mikro i nanopęcherzyków – prosty sposób na zmniejszenie kosztów i oszczędność wody

Kim Jesteśmy?

Oferujemy innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej dla różnych branż, w tym: przetwórstwa przemysłowego, rolnictwa, firm komunalnych, oczyszczalni ścieków i innych odbiorców indywidualnych.

Jeśli potrzebujesz skutecznych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody – mamy je dla Ciebie!

Wiemy, z jakimi problemami mierzą się nasi klienci i wiemy też, jak je rozwiązać. Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi i wdrożeniowymi: Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej i Bionanoparkiem w Łodzi.

Nasza technologia

Do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody stosujemy technologie mikro- i nanopęcherzykową („micro nano bubbles technology” – MNB), w tym wysoce skuteczną technologię ozonową. Jest to innowacyjne, wysoko ekologiczne i efektywne rozwiązanie, pozwalające na oszczędność energii i wody, a także maksymalną redukcję stosowania chemikaliów w procesach z jednoczesną dezynfekcją wody i ścieków.

Przewagi zastosowania technologii MNB:

 • brak wód popłucznych w procesie uzdatniania wody,
 • znaczne obniżenie kosztów operacyjnych oczyszczania, przy wykorzystaniu technologii nanopęcherzykowej w porównaniu do standardowych metod,
 • wydatne zmniejszenie zużycia chemikaliów w porównaniu do standardowych metod oczyszczania ścieków i uzdatniania wody,
 • uzyskanie większej ilości biogazu z osadu pierwotnego,
 • dwukrotne zwiększenie wydajności oczyszczania, przy wykorzystaniu dotychczasowych gabarytów instalacji,
 • zmniejszenie zużycia energii do napowietrzania o prawie 50% przy korzystaniu z flotacji MNB,
 • dodatkowe zmniejszenie rozpuszczonego ChZT, BZT5, N i P poprzez wprowadzenie powietrza do MNB,
 • poprawa biodegradacji (zmniejszenie ChZT/BZT5) dzięki wprowadzeniu powietrza do MNB,
 • mniej niż 25% nadmiaru osadu czynnego do oddzielenia i odwodnienia,
 • MNB stosowany do aktywacji mikroorganizmów pozwala na redukcję azotu w 92% bez rozcieńczania ścieków,
 • brak konieczności rozcieńczania przynosi znacznie niższe zużycie energii do recyrkulacji ścieków.

Kontakt

Nano Innovation Group Sp. z o.o.

KRS 0000716379

NIP 9662118679


Białystok 15-004, Sienkiewicza 46 lok. 56
Warszawa 00-614, Rektorska 4
Łódź 93-465, Stanisława Dubois 114/116

e-mail: biuro@nanoig.com

tel.: +48 693 333 055, +48 600 633 877, +48 601 292 675